You are currently viewing Phân luồng Hải quan là gì ? Tầm quan trọng khi gửi hàng Quốc tế

Phân luồng Hải quan là gì ? Tầm quan trọng khi gửi hàng Quốc tế

                   Phân luồng Hải Quan và những điều bạn có thể biết

Phân luồng Hải Quan có ý nghĩa là gì ?
Hải quan Việt Nam đã tiến hành phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giám sát, quản lý hàng hóa ra vào lãnh thổ được dễ dàng và chính xác

Theo đó, hàng hóa được phân theo 3 luồng: luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ
Luồng xanh : Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hải quan, miến kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa

Luồng vàng : Hải quan kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa. Theo quy định, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan, máy móc, thiết bị thuộc diện miễn thuế của dự án đầu tư trong và ngoài nước, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu thương mại tự do, hàng hóa thuộc các trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ quyết định.

Luồng đỏ : Hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ và tiến hành kiểm tra chi tiết hàng hóa với các mức độ kiểm tra thực tế lô hàng.

 

 

                                                  Quy trình phân luồng hải quan- Sáng Tạo Express đồng hành cùng bạn

• Kiểm tra thực tế không quá 5% lô hàng: Được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của chủ hàng, nếu không có dấu hiệu sai phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được mức độ vi phạm
• Kiểm tra thực tế 10% lô hàng : hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan qua phân tích thông tin phát hiện thấy có dấu hiệu sai phạm, tiến hành kiểm tra nếu không sai phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra
• Kiểm tra toàn bộ lô hàng : đối với hàng hóa có chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan
II. Quy trình thực hiện phân luồng

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại :

Gồm 5 bước :
Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra
Bước 2 : Các thông tin từ bước 1 sẽ được nhập máy tính, tự động xử lý và đưa ra lệnh hình thức, mức độ kiểm tra
Bước 3 : Kiểm tra thực tế hàng hóa
Bước 4 : Thu lệ phí hải quan, đóng dấu và trả tờ khai cho người khai hải quan
Bước 5 : Phúc tập hồ sơ

Gửi hàng nước ngoài nhanh như trong nước DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ – SÁNG TẠO EXPRESS
Địa chỉ ; 6/10 Đồ Sơn p4 Quận Tân Bình
Hotline: Mr.Trung 098 436 7819 (zalo, call, messenger) 
Sáng Tạo Express
Chi tiết đến từng gram hàng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng!!!

Trả lời