Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ; quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo quyết định này đối tượng được hỗ trợ gồm ; Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội); không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước ;  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước ;  bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 ; của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính; của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Ngày 1/10, người lao động Công ty Sáng Tạo Express đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng ; làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm ; không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng.

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Căn cứ tính mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động ; tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/9/2021; chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ ;  để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Người lao động được hưởng hỗ trợ một lần bằng tiền.

Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người;

từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng; hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người và từ đủ 132 tháng trở lên được hưởng mức hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc ; kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến; người sử dụng lao động công khai ; 

Danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu; bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng; đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động ;  cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 kèm theo Quyết định (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội ; kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc ; kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày ; kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ ; cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Còn đối với người lao động;  đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội ;  cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội ; chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ ; thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Đối tượng được hỗ trợ theo chính sách trên là người ; sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm ; đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021, không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ; đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ; của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ; và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội;  nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 01 bản sao; văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính ; theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ; và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Quyết định quy định giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng ; của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022; cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương;  tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;  thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *